40 jaar NBSV. Terugblik op 40 jaar schildpadden vereniging

Jan Boonstra behoeft eigenlijk geen introductie meer. Hij is als voorzitter al jaren het gezicht van onze vereniging. Jan blikt samen met een aantal leden van het eerste uur terug op 40 jaar NBSV.

 

40 jaar soortenbescherming. Een overzicht van beschermingsprojecten door de jaren heen

Rein Wiarda is in zijn 26 jarig penningmeesterschap nauw betrokken geweest bij een groot aantal beschermingsprojecten. Hij heeft voor de N(B)SV geld overgemaakt naar o.a. Zuid-Afrika, Madagaskar, Vietnam, Nepal en de Verenigde Staten.
Als ESF stamboekhouder is Rein vanaf het eerste uur betrokken geweest bij het in Europa in stand houden van bedreigde (schildpadden)soorten, dit als aanvulling op de beschermingsprojecten van schildpadden in de natuur.
Hij verzorgt sinds 1976 land- en moerasschildpadden uit Noord-Amerika, Europa en Azië. Hij is een echte bibliofiel, die graag alles wil weten en begrijpen over de soorten schildpadden die hij verzorgt. De contacten en kennis binnen de NBSV helpen hier enorm bij.

 

Lezing temperatuur, lichtstraling en microklimaat / Workshop meten is weten door Peter van Putten i.s.m Lodewijk IJlst en Victor Loehr

Steeds meer tropische schildpadden worden met mooi weer buiten verzorgd. Ook gebruiken we steeds vaker een UV lamp. Dan hoor je wel, dat je daar voorzichtig mee moet zijn. Klinkt vaag. Dus meet en observeer. Voor de pauze een korte lezing over temperatuur, lichtstraling en microklimaat. Tijdens de pauze een workshop “meten is weten”. Lodewijk IJlst en Victor Loehr helpen en geven toelichting. Altijd al willen weten hoeveel UV je lamp nog geeft? Neem hem mee en meet zelf! Ook (aquarium-) thermometers.

 

Verzorging en kweek van de Driekielstraalschildpad (Geoclemys hamiltonii) door Harry Rotmans

In deze presentatie wordt de Driekielstraalschildpad beschreven. Harry gaat onder andere in op de soortbeschrijving, oorsprong, in situ situatie, bedreigingen, ex situ situatie, houden/ houdbaarheidseisen, stamboek, kweken en toekomstverwachting.

Harry Rotmans houdt al 61 jaar schildpadden. Sinds 1977 houdt hij Driekielstraalschildpadden waar hij er inmiddels honderden van heeft gekweekt. Gezien de ontwikkelingen in de natuurlijke leefgebieden en het houden van soorten in gevangenschap vindt Harry soortbehoud voor de toekomst steeds belangrijker worden. In de loop der tijd heeft hij helaas veel soorten in de schildpaddenhobby zien verdwijnen. Met deze presentatie hoopt hij een bijdrage te kunnen leveren aan het behoud van deze soort in het wild en in gevangenschap.

 

Het genus Cuora en de kweek van Cuora cyclornata en C. Aurocapitata in het Internationales Zentrum für Schildkrötenschutz (IZS)

Het IZS bestaat nu ruim 10 jaar in de dierentuin van Münster. Onder leiding van Elmar Meier worden hier kritiek bedreigde soorten schildpadden gehouden en gekweekt, met name Aziatische soorten van het geslacht Cuora. Sommige soorten zijn geheel of bijna geheel uit het wild verdwenen. Van deze soorten zijn hoopvolle kweekresultaten te melden.

Opgelet:

Mede vanwege het grote belang van het IZS voor het voortbestaan van soorten schildpadden organiseert NBSV op 3 oktober 2015  een jubileumexcursie naar het IZS, opgave via de website.

Het houden van de Spinschildpad (Pyxis arachnoides) door Frank van Loon

Zoals de titel van de presentatie doet vermoeden, handelt ze over het meerjarig houden en kweken met Pyxis arachnoides (arachnoides/brygooi).  Enkele topics die aan bod komen zijn: verspreiding, bedreiging, beschrijving van de (ondersoorten), verzorging, paring, legsels en incubatiestrategie.

Frank heeft altijd al schildpadden gehouden, in zijn kinderjaren bestond de populatie enkel uit een gevonden Testudo graeca ibera. De hobby is pas echt begonnen sinds 1997. Aanvankelijk waren het landsoorten van diverse continenten, later heeft hij de keuze gemaakt om enkele grotere kweekgroepen samen te stellen van het Afrikaanse continent (incl. Madagaskar). De schildpaddenpopulatie bestaat inmiddels uit diverse soorten waaronder Pyxis a. arachnoides/brygooi en oblonga. Met (bijna) al deze (onder)soorten heeft Frank ook meerjarige kweeksuccessen. Frank is via de ESF ook stamboekhouder van Pyxis arachnoides.

"History of Chelonian (schildpadden) keeping in the Netherlands - A tribute to 40 years NBSV" (Engelstalig) door Hans-Dieter Philippen

Deze lezing zal gaan over de geschiedenis van het houden en kweken van chelonian (schildpadden) in België en Nederland. Eerste indicaties van het houden van uitheemse exotische soorten zijn bekend uit vitrines, evenals schilderijen en anekdotes vanuit de koloniale geschiedenis. Vanaf de 19e eeuw werd begonnen met het houden van reptielen, niet alleen in dierentuinen, maar ook in privé-collecties. Hans-Dieter gaat in op de eerste kweek gegevens, de oprichting van de "NSV", later "NBSV", en de kweekresultaten bereikt door haar leden.

Hans-Dieter Philippen houdt en kweekt ruim 40 jaar schildpadden. Relatief vroeg begon hij ook met het publiceren en presenteren van zijn ervaringen als schrijver en fotograaf. Hans-Dieter is adviseur van de "EAZA amfibieën en reptiel Zaxon advisory group", alsmede de deskundige voor de identificatie van schildpadden voor het Duitse ministerie van milieu. Verder is hij professioneel redacteur van het schildpadden tijdschrift "MARGINATA".

wordnulid

button geef nu jouw nakweek op 1

Tot en met 31 december 2019  door 29 kwekers  785 nakweekdieren opgegeven

Beschermingsproject 2020-2021: de TSA-stralenschildpaddencrisis op Madagascar

€ 668,00
Ingezameld
€ 2.000,00
Goal
34% Gedoneerd
Ga naar boven