Verandering regels commerciële uitvoer gefokte Appendix I dieren

In de CITES nieuwsbrief van 12 januari 2024 is aandacht besteed aan de commerciële uitvoer van gefokte Appendix I dieren. De regels hiervoor gaan veranderen. In de toekomst mag dit alleen als de kweker of fokker geregistreerd staat bij het CITES-secretariaat. Meer informatie hierover lees je in de nieuwsbrief: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl)

Doelstelling NBSV

De NBSV verstrekt informatie over huisvesting, verzorging en kweek van schildpadden die zich in gevangenschap bevinden en over schildpadden in hun natuurlijke leefomgeving. Daarnaast steunt zij nationale en internationale beschermingsprojecten en organiseert landdagen waarop Belgische en Nederlandse liefhebbers van deze dieren elkaar kunnen ontmoeten.

Trionyx cover