Huisvestigingsrichtlijn zwarte dikkopschildpad (Siebenrockiella crassicollis)

Auteur: Ferry Grünewald, ESF 

 

 Herkomst 
 Zuidoost-Azië, Zuid-Vietnam, westelijk Laos, Cambodja,
 Thailand, zuidelijk Myanmar, Maleisië en Indonesië
 (Borneo, Sumatra en westelijk Java)
 Biotoop / habitat  Ondiepe plassen, poelen, riviertjes en moerassen
 Maximale lengte (cm)
 20 cm carapaxlengte
 Maximaal gewicht (kg)
 -
 Levensverwachting (jaren)
 30-40 jaar

 

 Type terrarium  Aquarium
 Aantal  3
 Oppervlakte (m2)
 1,5 x 0,5
 Hoogte (m)
 0,5
 Extra per dier (m2)
 25%

 

 Temperatuur (°C)

 Water 22-28°C en omgevingstemperatuur 24-30°C,
 lokaal tot 35°C (zonplek)

 Luchtvochtigheid (%)
 Is door aquariumomstandigheden al relatief hoog

 

 Waterdeel (%)
 Goede filtering of geregelde waterverversing
 Bodembedekking

 Zand, grind of vijversubstraat

 Verlichting  TL voor algehele verlichting en bepaling van daglengte. Een of meerdere zonplekken
 met behulp van spotjes voor lokaal 35°C.
 Voedsel
 Er dient zoveel mogelijk afwisselend dierlijk voedsel te worden verstrekt in de vorm van
 waterslakken, huisjesslakken, pissebedden, regenwormen, gelatinevoer, fijn gesneden
 zoetwatervis en jonge dode muizen. Aan jonge dieren tot ca. 12 maanden dient zoveel
 mogelijk afwisselend te worden gevoerd in de vorm van kleine regenwormen, muggenlarven
 en tubifex. Ook nemen zowel volwassen dieren alsook juveniele dieren graag fruit in de
 vorm van aardbei, banaan en mango tot zich.
 UV-licht  Nee
 

Ondersoorten
geen

Aanbevelingen voor de kweek
Om balts- en paargedrag te stimuleren, kan éénmaal per jaar een warmteperiode gesimuleerd worden door de dieren gedurende een zestal maanden hogere temperaturen ter beschikking te stellen. Ook kunnen de geslachten buiten het broedseizoen beter gescheiden gehouden worden, alhoewel dit niet strikt noodzakelijk is.
In het verblijf dienen enkele eilegplekken beschikbaar te zijn, waar tot een diepte van ca. 35 cm de eieren begraven kunnen worden. Deze plekken dienen uit een zandmengsel te bestaan. Opkweken van de jonge dieren is vrij eenvoudig.
Deze soort is geen fanatieke zwemmer en daar dient rekening mee gehouden te worden in het verblijf. Het verblijf dient rijkelijk voorzien te zijn van mogelijkheden om vlak onder de wateroppervlakte te kunnen rusten door middel van kienhout partijen.

Literatuur

  • GURLEY, R., 2003: Keeping and Breeding Freshwater Turtles. Living Art Publishing.
  • LIAT, L. B. & DAS, I., 1999: Turtles of Borneo and peninsular Malaysia . Natural History Publications (Borneo).
  • SCHILDE, M., 2004: Asiatische Sumpfschildkröten. Natur und Tier- Verlag.

 

Ga naar boven