Huisvestigingsrichtlijn Ouachita landkaartschildpad (Graptemys ouachitensis)

Auteur: Ferry Grünewald, ESF 

 

 Herkomst 
 Verenigde Staten, voornamelijk in de Mississippi vallei 
 van Minnesota en Wisconsin zuidwaarts tot in Louisiana
 en oostwaards tot in Ohio en westwaards tot in
 Oklahoma.
 Biotoop / habitat  Meren, rivieren en kreken
 Maximale lengte (cm)
 27 cm carapaxlengte
 Maximaal gewicht (kg)
 -
 Levensverwachting (jaren)
 30-40 jaar

 

 Type terrarium  Aquarium
 Aantal  3
 Oppervlakte (m2)
 1,6 x 0,6
 Hoogte (m)
 0,5
 Extra per dier (m2)
 25%

 

 Temperatuur (°C)

 Zomer: Water 22-26°C en omgevingstemperatuur
 24-30°C, lokaal tot 35°C (zonplek)
 Winter: Water 8-14°C en omgevingstemperatuur
 10-16°C

 Luchtvochtigheid (%)
 Is door aquariumomstandigheden al relatief hoog

 

 Waterdeel (%)
 Goede filtering of geregelde waterverversing
 Bodembedekking

 Zand, grind of vijversubstraat

 Verlichting  TL voor algehele verlichting en bepaling van daglengte. Een of meerdere zonplekken
 met behulp van spotjes voor lokaal 35°C.
 Voedsel
 Er dient zoveel mogelijk afwisselend dierlijk voedsel te worden verstrekt in de vorm van
 waterslakken, pissebedden, regenwormen, gelatinevoer, fijn gesneden zoetwatervis, jonge
 dode muizen alsook wat kattenvoer. Aan jonge dieren tot ca. 12 maanden dient zoveel
 mogelijk afwisselend te worden gevoerd in de vorm van kleine regenwormen, muggenlarven
 en tubifex. Ook nemen zowel volwassen dieren alsook juveniele dieren soms wat andijvie of
 waterpest tot zich.
 UV-licht  Nee
 

Ondersoorten
geen

Aanbevelingen voor de kweek
Om balts- en paargedrag te stimuleren, kan éénmaal per jaar een winterperiode gesimuleerd worden door de dieren gedurende een viertal maanden lagere temperaturen ter beschikking te stellen. Mannetjes blijven veel kleiner dan vrouwtjes en de geslachten kunnen beter gescheiden gehouden worden buiten het paarseizoen.
In het verblijf dienen enkele eilegplekken beschikbaar te zijn, waar tot een diepte van ca. 35 cm de eieren begraven kunnen worden. Deze plekken dienen uit een zandmengsel te bestaan. Opkweken van de jonge dieren is vrij eenvoudig.
Deze soort is fanatieke zwemmer en daar dient rekening mee gehouden te worden in het verblijf. Een bewoner van vooral rivieren die graag wat stroming in het water heeft. Het verblijf dient voorzien te zijn van mogelijkheden om vlak onder de wateroppervlakte te kunnen rusten door middel van kienhout.

Literatuur

  • BUHLMANN, K., TUBERVILLE, T. & GIBBONS, W., 2008: Turtles of the Southeast. University of Georgia Press.
  • GURLEY, R., 2003: Keeping and Breeding Freshwater Turtles. Living Art Publishing.
  • SMITH, A. D., 2008: Intraspecific Phylogeography of Graptemys ouachitensis. Biological Sciences.
  • TEMPLE-MILLER, K. G., 2008: Use of Radiotelemetry and GIS to Distinguish Habitat Use Between Graptemys ouachitensis and G. geographica in the Scioto River. Environmental Studies.
Ga naar boven