Huisvestingsrichtlijn Egyptische landschildpad (Testudo kleinmanni)

Auteur: Henk Zwartepoorte, ESF 

 

 Herkomst 
 Egypte, Israël, Libië.
 Biotoop / habitat  Aride tot semi-aride.
 Maximale lengte (cm)
 14
 Maximaal gewicht (kg)
 0,45
 Levensverwachting (jaren)
 60

 

 Type terrarium  Droog met vochtige schuilplaatsen 
 Aantal  1
 Oppervlakte (m2)
 1,5 x 0,75
 Hoogte (m)
 0,5
 Extra per dier (m2)
 0,5 x 0,75

 

Temperatuur (°C)   Zomer
 maximaal  45
 minimaal  20
 Winter  maximaal 25
 minimaal 15
 Luchtvochtigheid (%)
 Zomer  maximaal 50
 minimaal 30
 Winter  maximaal  70
 minimaal  50

 

 Waterdeel (%)
 20
 Bodembedekking
  leem-/zangmengsel
 Verlichting  Lux (min)
 
 UV (ja/nee)  Ja
 Voedsel
 Uitsluitend plantaardig: andijvie, sla, paardebloem en -blad, klaver, muur, kleinhoefbladbloem, gras,
 weegbree, koolzaadbloemen, Heucobs, peen.

Soorten
Testudo kleinmanni komt voor in een smalle kuststrook van Libië tot in Israël. Door Perela is de populatie in Israël als Testudo werneri beschreven. De soort status T. werneri is niet algemeen geaccepteerd. In Egypte is T. kleinmanni nagenoeg uitgestorven. Er resten slechts zeer kleine restpopulaties in het grensgebied met Israël. In Libie is de situatie iets beter, doch ook hier kan de soort als uiterst bedreigd worden aangemerkt.

Literatuur
- Husbandry guidelines for Testudo kleinmanni, H.A. Zwartepoorte, 2006. www.studbooks.eu
- The Egyptian tortoise, Testudo kleinmanni, it’s natural history, it’s captive care, it’s beauty, its’s lore…. F. L. Erwin, jr.
  2004. (Internetpagina).
 
- The Egyptian tortoise, Testudo kleinmanni, Chris Tabaka and Darrell Senneke, 2003. (Internetpagina).
 

Aanbevelingen voor de kweek
Aangeraden wordt de geslachten gescheiden te huisvesten en in de paartijd van november tot maart bij elkaar te houden. Wanneer meerdere exemplaren in een collectie aanwezig zijn, kan het  voor korte tijd bij elkaar huisvesten van mannetjes paring stimulerend werken. De aanbevolen incubatie temperatuur ligt tussen de 29 en 33
°C. Het is aan te raden in overleg met de ESF-stamboekhouder de incubatietemperatuur vast te stellen om de juiste geslachtsverhoudingen binnen het fokprogramma te garanderen. In de eilegtijd dienen diverse vochtige diepe tot ca. 15 cm zand-/leem-/turfplekken aanwezig te zijn.

 

Opmerkingen
De soort is rustig en kent in de zomer een periode van rust. De actieve periode ligt in herfst, winter en voorjaar, waarin ook de paartijd ligt. Het voedsel dient overeenkomstig te worden aangepast. Mannetjes zijn in de paartijd onrustig en hyperactief. Het toedienen van UV-licht is zeer aan te raden. T. kleinmanni en “T. werneri” zijn zeker niet geschikt voor beginners. Het betreft een in het wild ernstig bedreigde soort en heeft internationaal een beschermde status. CITES vergunningen en ontheffing zijn vereist. Zeer aanbevolen is het deelnemen aan het ESF stamboek/fokprogramma om de toekomst van de soort veilig te stellen.

Testudo kleinmanni, vrouwtje (foto: Henk Zwartepoorte)

Ga naar boven